Wedi cael eich canlyniadau?

 Y cam nesaf yw anfon eich canlyniadau atom ni, gwneud cais am ariannu ac ystyried ble i fyw. 

 

Cofrestru ar eich cwrs ôl-raddedig a addysgir

Caiff manylion cofrestru eu hanfon at fyfyrwyr newydd o ddiwedd mis Awst ymlaen. Gall myfyrwyr o'r DU a'r UE gofrestru ar-lein o ganol mis Medi. Gweler ein tudalennau Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Newydd i gael rhagor o wybodaeth.

Cwestiynau cyffredin 'Ar ôl derbyn eich lle'