Dyddiadau Talu Ar Gyfer 2020/21

  • O leiaf 50% cyn neu ar adeg cofrestru
  • 25% yn ddyledus erbyn 5ed Chwefror 2021
  • 25% yn ddyledus erbyn 7fed Mai 2021

Dulliau Talu Derbyniol

Cwestiynau cyffredin

Sesiynau 'Galw Heibio' Cyllid

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ffioedd dysgu ac os hoffech siarad ag aelod o'n tîm, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio ar yr adegau a'r lleoliadau canlynol:

Campws y Parc - Adran Gyllid, Llawr Gwaelod

Dydd Llun: 1.00yp - 4.00yp
Dydd Mercher: 10.00yb - 1.00yp
Dydd Gwener: 1.00yp - 4.00yp

Campws y Bae - Canolfan Wybodaeth y Twr

Dydd Iau: 10.00yb - 1.00yp

 Ebost: income.tuition@abertawe.ac.uk