Yr atebion i'ch cwestiynau

Mae'r wybodaeth isod yn berthnasol i 2019/20

Dyddiadau talu:

  • 7fed Tachwedd 2019
  • 6ed Chwefror 2020
  • 7fed Mai 2020

Myfyrwyr nad oes ganddynt fenthyciad ffioedd dysgu neu sydd wedi cael gwybod nad ydynt yn gymwys i dderbyn un neu sydd heb eu noddi.

Mae angen i chi wneud trefniadau i dalu costau'r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i'r Brifysgol.

 

Gwybodaeth Bellach

Sesiynau 'galw heibio' cyllid

 Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ffioedd dysgu ac os hoffech siarad ag aelod o'n tîm, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio ar yr adegau a'r lleoliadau canlynol:

Campws y Parc, Adran Gyllid, Llawr Gwaelod:

    Dydd Llun:         1.00yp - 4.00yb

                           Dydd Mercher:     10.00yb - 1.00yp                        

 Dydd Gwener:     1.00yp - 4.00yp

 

Campws y Bae, Canolfan Wybodaeth y Twr:

      Dydd Iau:                10.00 yb - 1.00 yp

 

Ebost: income.tuition@abertawe.ac.uk.