Ar ôl i chi wneud Cais:

Byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais, a dylech ddisgwyl penderfyniad o fewn 9 niwrnod gwaith. 

Mewn rhai achosion, byddwn efallai yn gofyn am ragor o wybodaeth neu'n eich gwahodd i gyfweliad.