Llongyfarchiadau! Rydych wedi gwneud cais ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig

Beth nesaf?

Mae tri cham i'n proses ni o brosesu eich cais:

 

Cyfweliadau

Nid oes angen cynnal cyfweliad fel rhan o'r broses ddethol ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni. Os bydd angen cyfweliad, bydd yr Ysgol berthnasol/Coleg perthnasol yn rhoi gwybod diben y cyfweliad hwnnw a'i ffurf er mwyn i chi wybod beth i'w ddisgwyl a pha ran y bydd yn ei chware yn y broses ddethol gyffredinol.

Cwestiynau Cyffredin 'Ar Ôl i Chi Wneud Cais'