Darparu gwybodaeth anghywir i gefnogi cais

Rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer lle ym Mhrifysgol Abertawe lofnodi datganiad ymgeisydd. Beth bynnag fydd natur y cais, mae pob datganiad o'r fath yn cynnwys gofyniad bod yr ymgeisydd yn cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarperir yn gywir.