Isod gwelwch y rhestr o bolisïau sy’n berthnasol i recriwtio a derbyn myfyrwyr newydd. Dylai myfyrwyr presennol gyfeirio at y tudalennau myuni.