Rhwydwaith Abertawe

Yn 2020 bydd y Brifysgol yn dathlu ei chanmlwyddiant ac edrychwn ymlaen at ddathlu’r garreg filltir hanesyddol hon gyda’n cymuned fyd-eang o gyn-fyfyrwyr. Rydym yn hynod falch o’n rhwydwaith byd-eang o 140,000 o gyn-fyfyrwyr. Rydych chi’n cynrychioli popeth sydd wedi gwneud y ganrif ddiwethaf yn bosib, a gobeithiwn eich bod yr un mor falch o ddweud mai Prifysgol Abertawe yw eich prifysgol chi.

Mae’n canmlwyddiant yn gyfle i ni ailgysylltu a rhannu atgofion, myfyrio ar gyflawniadau’r Brifysgol, dathlu ei thaith i ddod yn sefydliad sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ac atgyfnerthu’i rôl fel un o hoelion wyth gymuned ehangach. Mae staff a myfyrwyr yn y Brifysgol wedi cynnig syniadau gwych ynghylch sut yr hoffent ddathlu yn 2020 a chroesawn eich syniadau a’ch awgrymiadau ynghylch sut yr hoffech gymryd rhan.

Gydag amseroedd cyffrous o’n blaenau, hoffem gadw mewn cysylltiad. Felly i sicrhau eich bod yn cael yr holl newyddion am Abertawe diweddarwch eich manylion  

Boed gartref neu dramor, edrychwn ymlaen at gysylltu â chi.