Coronafeirws: y diweddaraf

OS YDYCH YN DYCHWELYD I'CH MAMWLAD, YN ADLEOLI DRAMOR AR GYFER GWAITH NEU'N TEITHIO'R BYD, NID YW RHWYDWAITH ABERTAWE BYTH YN BELL I FFWRDD. 

Mae gan y Brifysgol ganghennau cyn-fyfyrwyr anffurfiol ledled y byd. Fe'i cynhelir gan gyn-fyfyrwyr ar gyfer cyn-fyfyrwyr, ac mae'r canghennau'n gyfle i rwydweithio â chyn-fyfyrwyr o Abertawe. Mae'r canghennau'n cynnal digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd a gallant hefyd roi cyngor ar ymgartrefu mewn gwlad newydd, dod o hyd i swyddi, cwrdd â ffrindiau newydd neu ddarganfod lle gwych i fwyta.

Cliciwch 'ymuno yma' (gyda ffôn sy'n cynnwys WhatsApp) isod neu sganiwch y codau QR i ymuno â Grwpiau WhatsApp Cyn-fyfyrwyr Abertawe.