Nid diwedd y daith yw'r seremoni raddio, ond dechrau perthynas newydd gyda'r Brifysgol.

Drwy fod yn un o raddedigion Abertawe, mae gennych fynediad at y canlynol:

  • Cymorth Cyflogaeth/Gyrfaoedd drwy Gwrs Datblygu Gyrfa i Raddedigion, sy'n rhoi sgiliau, cyfleoedd am swyddi, cyngor ar yrfaoedd a chymorth ymarferol gan ein harbenigwyr.
  • Cyswllt Prifysgol Abertawe, platfform unigryw ar y cyfryngau cymdeithasol i raddedigion Abertawe rwydweithio, rhannu cyfleoedd, aduno a chydweithio.
  • Manteision Cyn-fyfyrwyr! Gostyngiadau mewn gwestai lleol, aelodaeth campfa a llawer mwy.

Byddem yn eich annog i ddiweddaru eich manylion cyswllt isod cyn cael mynediad at y gwasanaethau cymorth hyn. Er mwyn i ni gysylltu â chi a rhoi'r newyddion diweddaraf i chi.

Ddiweddaru eich manylion cyswllt