Arolwg o Ddeilliannau Graddedigion

Mae'r Arolwg o Ddeilliannau Graddedigion yn arolwg statudol, cenedlaethol sy'n cael ei reoli gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Mae'r arolwg yn cofnodi gwybodaeth am yr hyn mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. Bydd yr holl raddedigion a gwblhaodd gwrs yn cael gwahoddiad drwy e-bost i gwblhau'r arolwg ar-lein. Os nad ydynt yn ei gwblhau ar-lein, bydd un o gontractwyr yr arolwg, sy'n gweithio ar ran HESA a'r Brifysgol, yn eu ffonio.

Yn ogystal â helpu myfyrwyr presennol a rhai'r dyfodol i gael trosolwg gwerthfawr o gyrchfannau gyrfa, bydd eich ymatebion hefyd yn ein helpu i werthuso a hyrwyddo ein cyrsiau, a rhoi hwb i enw da graddedigion Abertawe, fel chi, yn llygaid cyflogwyr. Mae'r arolwg o bwys cenedlaethol hefyd, am ei fod yn galluogi llunwyr polisi, elusennau, newyddiadurwyr, ymchwilwyr ac eraill i ddeall y sector addysg uwch a chyflwr y farchnad lafur i raddedigion.

CROESO I GYSWLLT PRIFYSGOL ABERTAWE

Cysylltu
Lle gallwch ddod o hyd i'ch cyd-raddedigion, cael gwybod beth maen nhw wedi bod yn ei wneud a chadw mewn cysylltiad.
Rhoi rhywbeth yn ôl
Cyfleoedd i gyflwyno, cyflogi a chynnig mentora ein myfyrwyr sy'n graddio.
Ehangu
Manteisiwch ar eich rhwydwaith proffesiynol i gael eich cyflwyno i bobl y dylech eu hadnabod.

Eich cymuned gymdeithasol integredig gyflawn - byddwch yn synnu pa mor fywiog yw'ch cymuned Prifysgol Abertawe!