Arolwg o Ddeilliannau Graddedigion

Ar hyn o bryd, mae gennym dros 140,000 o gyn-fyfyrwyr ledled y byd, ac mae hynny’n cynnwys chi nawr!

Rydym yma i’ch helpu chi i gynnal cyswllt gydol oes â’r Brifysgol – lle bynnag y bydd bywyd yn mynd â chi ar ôl graddio – drwy ddigwyddiadau unigryw, manteision, cyfleoedd gwirfoddoli a llawer mwy.

Drwy Rwydwaith Abertawe, gallwch rwydweithio â chyd gyn-fyfyrwyr, a meithrin perthnasoedd â’r bobl hynny sy’n fodlon rhannu eu profiadau a’u harbenigedd.

Gwiriwch y dolenni isod i ganfod rhai o’r ffyrdd y gallwn eich cefnogi chi.