Coronafeirws: y diweddaraf

Arolwg o Ddeilliannau Graddedigion

Mae'r Arolwg o Ddeilliannau Graddedigion yn arolwg statudol, cenedlaethol sy'n cael ei reoli gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Mae'r arolwg yn cofnodi gwybodaeth am yr hyn mae graddedigion yn ei wneud 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. Bydd yr holl raddedigion a gwblhaodd gwrs yn cael gwahoddiad drwy e-bost i gwblhau'r arolwg ar-lein. Os nad ydynt yn ei gwblhau ar-lein, bydd un o gontractwyr yr arolwg, sy'n gweithio ar ran HESA a'r Brifysgol, yn eu ffonio.

Yn ogystal â helpu myfyrwyr presennol a rhai'r dyfodol i gael trosolwg gwerthfawr o gyrchfannau gyrfa, bydd eich ymatebion hefyd yn ein helpu i werthuso a hyrwyddo ein cyrsiau, a rhoi hwb i enw da graddedigion Abertawe, fel chi, yn llygaid cyflogwyr. Mae'r arolwg o bwys cenedlaethol hefyd, am ei fod yn galluogi llunwyr polisi, elusennau, newyddiadurwyr, ymchwilwyr ac eraill i ddeall y sector addysg uwch a chyflwr y farchnad lafur i raddedigion.