Croeso i gyswllt Prifysgol Abertawe

Cysylltu
Lle gallwch ddod o hyd i'ch cyd-raddedigion, cael gwybod beth maen nhw wedi bod yn ei wneud a chadw mewn cysylltiad.
Rhoi rhywbeth yn ôl
Cyfleoedd i gyflwyno, cyflogi a chynnig mentora ein myfyrwyr sy'n graddio.
Ehangu
Manteisiwch ar eich rhwydwaith proffesiynol i gael eich cyflwyno i bobl y dylech eu hadnabod.

Eich cymuned gymdeithasol integredig gyflawn - byddwch yn synnu pa mor fywiog yw'ch cymuned Prifysgol Abertawe!

Ymddiheuriadau, ar hyn o bryd does dim fersiwn Gymraeg o'r fideo yma.

How to Navigate the Feed from GraduwayTV on Vimeo.