I gadw ystafell ar ein cyfradd ostyngedig i gyn-fyfyrwyr, ffoniwch yr adran cadw lle ganolog ar 01792 642020 gan ddyfynnu Alumni, ac yna'r côd clwstwr 799.

Gallwch hefyd archebu eich cyfradd gorfforaethol ar gyfer ALUMNI ar-lein.

Sylwer bod y cynnig hwn yn dibynnu ar argaeledd.

Gydag amrywiaeth o opsiynau hyfforddi a thros 20 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos, gallwch fanteisio i'r eithaf ar gyfleusterau gwych Chwaraeon Abertawe. Chwaraeon Abertawe yw'r cyfle perffaith i ychwanegu ychydig o amrywiaeth at eich arferion ffitrwydd. Mae dau becyn a sawl opsiwn talu ar gael, er mwyn i chi ddarganfod y cyfleusterau yn y ffordd sydd orau i chi.

Mae cyn-fyfyrwyr yn gymwys am Aelodaeth Gymunedol. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Pentref Chwaraeon ar 01792 543555.