I gadw ystafell ar ein cyfradd ostyngedig i gyn-fyfyrwyr, ffoniwch yr adran cadw lle ganolog ar 01792 642020 gan ddyfynnu Alumni, ac yna'r côd clwstwr 799.

Gallwch hefyd archebu eich cyfradd gorfforaethol ar gyfer ALUMNI ar-lein.

Sylwer bod y cynnig hwn yn dibynnu ar argaeledd.

L0.un o un o'n ffeiriau gyrfaoedd Lle Arddangos yn ein Ffeiriau Gyrfaoedd

Mae cyn-fyfyrwyr yn gymwys am ostyngiad o £100 oddi ar gost lle arddangos yn ein Ffeiriau Gyrfaoedd. Golyga'r cynnig arbennig hwn y byddwch yn talu £350 yn lle £450.

Mae'r Ffair Yrfaoedd yn denu llu o bobl ac mae'n ffordd wych i chi gynyddu ymwybyddiaeth o'ch busnes, neu'r sefydliad rydych chi'n gweithio iddo, ymhlith ein myfyrwyr dawnus.

E-bostiwch Linda Palmer, Cydlynydd Prosiectau Cyflogwyr, i gadw'ch lle chi.

Gydag amrywiaeth o opsiynau hyfforddi a thros 20 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos, gallwch fanteisio i'r eithaf ar gyfleusterau gwych Chwaraeon Abertawe. Chwaraeon Abertawe yw'r cyfle perffaith i ychwanegu ychydig o amrywiaeth at eich arferion ffitrwydd. Mae dau becyn a sawl opsiwn talu ar gael, er mwyn i chi ddarganfod y cyfleusterau yn y ffordd sydd orau i chi.

Mae cyn-fyfyrwyr yn gymwys am Aelodaeth Gymunedol. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Pentref Chwaraeon ar 01792 543555.