I gadw ystafell ar ein cyfradd ostyngedig i gyn-fyfyrwyr, ffoniwch yr adran cadw lle ganolog ar 01792 642020 gan ddyfynnu Alumni, ac yna'r côd clwstwr 799.

Gallwch hefyd archebu eich cyfradd gorfforaethol ar gyfer ALUMNI ar-lein.

Sylwer bod y cynnig hwn yn dibynnu ar argaeledd.

Gydag amrywiaeth o opsiynau hyfforddi a thros 20 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos, gallwch fanteisio i'r eithaf ar gyfleusterau gwych Chwaraeon Abertawe. Chwaraeon Abertawe yw'r cyfle perffaith i ychwanegu ychydig o amrywiaeth at eich arferion ffitrwydd. Mae dau becyn a sawl opsiwn talu ar gael, er mwyn i chi ddarganfod y cyfleusterau yn y ffordd sydd orau i chi.

Mae cyn-fyfyrwyr yn gymwys am Aelodaeth Gymunedol. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y Pentref Chwaraeon ar 01792 543555.

Cyswllt Prifysgol Abertawe yw'r gymuned ar-lein unigryw ar gyfer graddedigion, myfyrwyr a staff Abertawe. 

  • Cysylltu - Lle gallwch ddod o hyd i'ch cyd-raddedigion, cael gwybod beth maen nhw wedi bod yn ei wneud a chadw mewn cysylltiad.
  • Rhoi rhywbeth yn ôl  - Cyfleoedd i gyflwyno, cyflogi a chynnig mentora ein myfyrwyr sy'n graddio.
  • Ehangu - Manteisiwch ar eich rhwydwaith proffesiynol i gael eich cyflwyno i bobl y dylech eu hadnabod.

Cyswllt Prifysgol Abertawe

Ar ôl graddio
Ar ôl graddio

Os wyt ti wedi graddio yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, gelli di gael cyngor a chymorth ymarferol ar yrfaoedd am ddim gan ein harbenigwyr cyflogadwyedd.

Gelli di hefyd gyrchu’r Cwrs Datblygu Gyrfa i Raddedigion! Bydd yr hyfforddiant hwn sydd yn llwyr ar-lein roi’r sgiliau y mae eu hangen arnat ti ar gyfer dy gam nesaf ar dy daith.

Dysga fwy