Coronafeirws: y diweddaraf

Seicoleg

Llywydd Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

ASTUDIAETHAU AMERICANAIDD

Cyn-gynorthwy-ydd Personol i Simon Cowell a Sylfaenwr Finery Media.

DULLIAU YMCHWIL YM MEYSYDD SEICOLEG A NIWROWYDDONIAETH WYBYDDOL

Astudio PhD ym Mhrifysgol McMaster, Canada.

PEIRIANNEG GEMEGOL A BIOGEMEGOL, M.ENG

Prif Swyddog Gweithredol DooPoll, entrepreneur.

HANES MODERN A GWLEIDYDDIAETH

Y Gwir Anrhydeddus Yr Arglwydd Anderson o Abertawe DL. Tŷ'r Arglwyddi.

MATHEMATEG GYMHWYSOL

Yr Athro Ymchwil Nodedig

DAEARYDDIAETH

Darlledwr, Meteorolegydd, Cerddor.