Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae 2020 yn nodi canrif o gyn-fyfyrwyr sy’n ysbrydoli ar gyfer Prifysgol Abertawe. Rydym yn hynod falch o’n cyn-fyfyrwyr.

Mae llawer yn mynd ymlaen i gyflawni llwyddiant mawr yn eu gyrfaoedd, mae rhai yn ennill cydnabyddiaeth ryngwladol ac mae llawer o rai eraill yn cyflawni llwyddiant mwy lleol. Maent i gyd ar frig y don. Maent yn rhagori mewn chwaraeon, yn dileu rhwystrau, yn herio stereoteipiau, yn rhoi llais i’r rhai dan orthrwm ac yn cyflawni ymchwil arloesol. Yn feddylwyr, yn freuddwydwyr ac yn weithredwyr - maent i gyd yn gyn-fyfyrwyr Abertawe.