Digwyddiadau cyn-fyfyrwyr

Cynhelir ein digwyddiadau cyn-fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn ac maent yn amrywio o nosweithiau rhwydweithio a chiniawau aduniad hyd at darlithoedd gwadd a diwrnodau agored.

Mae'n ffordd wych o ailuno gyda hen ffrindiau, a gall hefyd eich helpu i wneud rhai newydd.

Isod mae yna gipolwg o’r digwyddiadau sydd ar y gweill.

Aduniad Cemeg 2020

A student looking through a microscope