Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Digwyddiadau cyn-fyfyrwyr

Yn dilyn y pryderon cynyddol sy'n ymwneud â COVID-19 a chyngor Llywodraeth y DU, yn anffodus bu'n rhaid i ni ohirio ein digwyddiadau arfaethedig tan o leiaf fis Awst (bydd unrhyw newid pellach i'n digwyddiadau yn cael ei benderfynu yn nes at yr amser). Ein blaenoriaeth yw diogelwch ac iechyd ein cyn-fyfyrwyr, staff, myfyrwyr a'r cyhoedd yn ehangach, ac mae'n rhaid i ni lynu wrth y mesurau hyn er mwyn sicrhau buddiannau gorau pawb.

Rydym eisoes yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i gynllunio dathliadau'r dyfodol. Bydd manylion am sut y gallwch gymryd rhan yn cael eu cyhoeddi yn y dyfodol agos, felly cofiwch wneud yn siwr bod eich manylion cyswllt yn gyfredol!

Nid oeddem wedi dychmygu y byddai ein blwyddyn canmlwyddiant yn troi allan fel hyn, ond rydym yn gwybod y byddwch yn ein helpu i wneud 2021 yn ben-blwydd hwyr i'w gofio!