Ymunwch â ni am noson o ddathlu a chystadlu wrth i ni herio Prifysgol Caerdydd yn Varsity 2022

Mae eich tocyn yn cynnwys mynediad i Lolfa'r "Legends" a bar preifat yn Stadiwm Swansea.com, yn ogystal â mynediad i wylio'r gêm.
Bydd bysus yn rhedeg o'r ddau gampws i'r stadiwm i'r rheiny sydd angen cludiant, ac i'r rhai ohonoch sydd eisiau parhau â'r parti ar ôl y gêm, bydd y bysus yn eich cludo i Wind Street i ymuno â'r dathliadau arbennig.

Amserlen

  • Mynediad i'r stadiwm o 3.30pm.
  • Cic gyntaf gêm y Menywod am 4.30pm.
  • Cic Gyntaf gêm y Dynion am 7pm.
  • Bydd mynediad i Lolfa'r "Legends" trwy fynediad Prif Dderbynfa'r stadiwm
  • Bydd bysus i Stadiwm Swansea.com yn rhedeg o'r Pentref Chwaraeon, Lôn Sgeti o 3:30pm ac o Gampws y Bae am 4pm.
  • Bydd bysus hefyd yn rhedeg o'r Stadiwm ar ôl y gêm i'r parti Varsity ar Wind Street.

Archebwch eich tocynnau

SYLWCH OS GWELWCH YN DDA: Bydd unrhyw docynnau a chrysau-t sy'n cael eu harchebu cyn Ebrill 20 yn cael eu postio atoch. Bydd tocynnau sy'n cael eu prynu ar ôl y dyddiad hwn ar gael i'w casglu o dderbynfa'r stadiwm ar ddiwrnod y digwyddiad.

Gellir prynu tocynnau tan 26 Ebrill.

Ymddiheurwn nad yw'r ffurflen hon ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd. Crëwyd y ffurflen yn uniongyrchol o'n cronfa ddata ac nid yw'n cefnogi unrhyw iaith arall ar y ffurflenni. Rydym yn ymchwilio i opsiynau amgen. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.