Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein harolwg i gyn-fyfyrwyr. Bydd eich safbwyntiau a'ch barn yn llywio'r ffordd rydym yn cyfathrebu â chi ac yn dylanwadu ar y meysydd lle byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am ein gwaith.