Pencampwyr, Olympiaid, Mawrion -  A Century of Sport ym Mhrifysgol Abertawe.

Wedi'i ysgrifennu gan Stan Addicott, cyn-Gyfarwyddwr Chwaraeon a Hamdden Gorfforol yn y Brifysgol, mae'r llyfr yn cyflwyno stori'r 100 mlynedd diwethaf o ragoriaeth ym maes chwaraeon - o'n sylfaenwyr cynharaf i fawrion y dyfodol.

Wedi'i osod yn ystod digwyddiadau cymdeithasol a gwleidyddol yr amser ac yn dathlu llwyddiannau ein myfyrwyr a'n cyn-fyfyrwyr, mae'r llyfr yn olrhain twf chwaraeon menywod, dyfodiad yr oes broffesiynol, a datblygiad chwaraeon o bum clwb Prifysgol i fwy na hanner cant yn ystod y cyfnod presennol.

Dyma ddigwyddiad am ddim sy'n berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon a'r miloedd o gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon yn y Brifysgol.

Prynu'r Llyfr

Am yr Awdur

Stan Addicott

Stan Addicott