Coronafeirws: y diweddaraf

Sgyrsiau, Gweithdai a Diwrnodau Rhagflas

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sgyrsiau a gweithdai sy'n rhoi cymorth i fyfyrwyr cyn iddynt wneud cais ac ar ôl hynny, y gellir eu cyflwyno yn eich sefydliad neu eu cynnwys mewn diwrnod rhagflas yn y Brifysgol. Gellir trefnu'r sesiynau hyn yn unol â'ch amserlenni (gan gynnwys digwyddiadau gyda'r hwyr) a chânt eu cynnig yn rhad ac am ddim.

Mewn diwrnod rhagflas, byddwch yn cael eich arwain gan staff a myfyrwyr llysgennad ac yn cael cynnig sesiwn ryngweithiol gydag un o'n darlithwyr. Gellir hefyd mynd ar daith o amgylch y campws i weld ein cyfleusterau ar ôl hynny.