Mae Gwasanaeth Diogelwch ac Ymatebwyr Cyntaf Prifysgol Abertawe’n dîm o weithwyr proffesiynol diogelwch cymwys a phrofiadol o ystod eang o gefndiroedd sy’n amrywio o’r fyddin a’r gwasanaethau brys i arbenigwyr gwasanaethau cwsmeriaid a pharafeddygon.

Yn ymrwymedig i Werthoedd Gwasanaethau Proffesiynol y Brifysgol, ein nod yw hwyluso amgylchedd diogel a chroesawgar sy’n hyrywddo rhagoriaeth, arloesedd a menter ynghyd â chyfleoedd cyfartal, amrywiaeth a chynhwysiant.

Ar waith 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn, mae’r tîm yn darparu ystod eang o wasanaethau:

  • Ymateb mewn argyfwng (ymatebwyr cyntaf, 24/7 i ddigwyddiadau diogelwch ac andwyol neu argyfyngau)
  • Atal troseddau’n rhagweithiol
  • Monitro larymau a CCTV
  • Patrolau diogelwch
  • Cymorth cyntaf (safon uwch)
  • Cymorth cyntaf iechyd meddwl ac ymyriad mewn hunanladdiad
  • Rheoli contractwyr ac ymwelwyr
  • Rheoli traffig
  • Cefnogi digwyddiadau
  • Dadansoddi bygythiadau
Students walking out of lectures on Singleton Park Campus

Gwelliant Parhaus

Rydym yn ymroddedig i weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr a staff y Brifysgol i ddatblygu ein gwasanaeth a’n staff yn barhaus, sy’n ymgymryd â swm sylweddol o hyfforddiant gwasanaethau cwsmeriaid, ynghyd â hyfforddiant cymorth cyntaf, cymorth cyntaf iechyd meddwl, hyfforddiant ymyrryd mewn hunanladdiad a helpu unigolion â nam symudedd adael adeiladau mewn argyfwng

Offer, Cyfarpar ac Adnoddau

I’n cefnogi wrth ymgymryd â’n dyletswyddau, rydym yn defnyddio amrywiaeth o offer, technoleg a chyfarpar megis CCTV, canfod tresmaswyr a systemau rheoli mynediad.

Rydym yn wasanaeth mewn swyddwisg. Mae ein swyddwisg yn gweithredu fel rhywbeth sy’n atal troseddu rhad ac effeithiol a hefyd mae’n hawdd ein hadnabod yn y gymuned rydym yn ei gwasanaethu yn ogystal ag ar gyfer ein partneriaid yn y gwasanaethau brys – mae hyn yn hanfodol mewn sefyllfaoedd o argyfwng gan ein bod yn gweithredu o dan yr un protocolau â’r gwasanaethau brys lleol.

SafeZone

Mae SafeZone yn ap diogelwch personol ar gyfer myfyrwyr a staff y Brifysgol sy’n gwella ein gwaith. Rydym yn cynghori holl staff a myfyrwyr y Brifysgol i lawrlwytho’r ap SafeZone sy’n cynnig mynediad yn syth i’n tîm diogelwch drwy eich ffôn symudol.

Cwestiynau cyffredin am Safezone