Canolfan y Celfyddydau Taliesin

Eisteddle'r Ganolfan y Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin wrth galon Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe.
Mae'r Taliesin yn cynnal rhaglen helaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys drama, dawns draddodiadol a chyfoes a theatr gorfforol, cerddoriaeth y byd, jas a "fusion", yn ogystal â dangos ffilmiau a darllediadau byw.
Mae'r Taliesin yn elfen allweddol o seilwaith celfyddydol yr ardal; fel man cyfarfod ar gyfer myfyrwyr, staff a'r cyhoedd, ac fel trefnydd digwyddiadau megis yr ŵyl dawns flynyddol, Dyddiau Dawns, sy'n digwydd ar draws y ddinas.

Cerddoriaeth

Côr yn perfformio

Cynhelir Prifysgol Abertawe cyfoeth o dalent gerddorol ymhlith ein myfyrwyr, a chymdeithasau cerddoriaeth. Côr cymysg yw'r Gymdeithas Gorawl, sy'n perfformio repertoire sy'n rhychwantu cerddoriaeth glasurol a phoblogaidd; mae ensembles Cymdeithas y Cerddorion yn cynnwys Cerddorfa, Band Chwythbrennau, Band Mawr, Grŵp Llinynnau, Côr Ffliwtiau, Côr Clarinetau a'r Grŵp Sacsoffonau; mae'r Côr Gospel yn canu emynau hwyliog a cherddoriaeth gyfoes; mae'r Côr Sioe Gerdd yn canu a dawnsio i pop, roc a theatr gerdd; ac mae'r Gymdeithas Cerddoriaeth Byw yn cynorthwyo myfyrwyr i ffurfio bandiau o bob steil a genre. 

Archifau Richard Burton

Mynedfa Archifau Richard Burton

Mae Archifau Richard Burton yn dal deunydd o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae'r Archifau yn dal casgliadau dros ystod eang o feysydd megis diwydiannau metelegol a maes glo De Cymru, papurau'r athronydd enwog Rush Rhees, ysgutor llenyddol Wittgenstein, papurau Raymond Williams, yn ogystal â llu o bethau diddorol eraill. Rhoddir yr Archifau cyfleoedd i fyfyrwyr i weithio gydag ac o fewn y gwasanaeth, trwy amrywiaeth o fodiwlau academaidd a phrofiad gwaith.

Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Adeilad Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn cadw deunyddiau a chasglwyd dros y 40 mlynedd diwethaf, gan gynnwys ffotograffau, posteri, baneri, hanesion llafar, a llyfrau a achubwyd o lyfrgelloedd sefydliadau'r glowyr ac a rhoddwyd o gasgliadau preifat.
Roedd gan bron pob cymuned lofaol fawr yn Ne Cymru sefydliad glowyr ei hun, a weithredodd fel canolfan hamdden, gymdeithasol a wleidyddol. Gwnaeth cenedlaethau o lowyr addysgu eu hun trwy lyfrgelloedd y sefydliadau glowyr, ond cafodd llawer o'r llyfrgelloedd eu dinistrio neu'u wasgaru yn ystod y 1960au. Achubodd Prosiect Hanes y Maes Glo De Cymru rhai o’r casgliadau hyn, a welwyd gan haneswyr fel rhan o dreftadaeth De Cymru.

Y Ganolfan Eifftaidd

Aelod o staff y Ganolfan Eifftaidd yn astudio arteffact o'r casgliad

Hoffech chi ddysgu sut i ysgrifennu eich enw mewn hieroglyffau, ymarfer y grefft o fymïo neu chwarae hoff gêm Tutankhamun? Mae hyd yn oed gennym wrthrychau hynafol go iawn sydd dros 3000 mlwydd oed a gallwch chi eu dal. Amgueddfa fach ond yn fywiog hen fyd yr Aifft yw'r Ganolfan Eifftaidd, gyda chasgliad o dros 5000 o wrthrychau gan gynnwys gemwaith, arfau, eirch, anifeiliaid sydd wedi'u fymïo ac ati, sy'n dyddio o 100,000 CC i 500 OC. Mae'r ganolfan ar agor o Ddydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 10yb tan 4yp, ac mae mynediad am ddim.

Mae'r amgueddfa gwobrwyedig hon yn gweithio'n agos gyda'r gymuned yn ogystal â'n gymunedau academaidd. Mae'n arbennig adnabyddus am ei rhaglen gwirfoddoli arloesol. Os ydych yn bwriadu gweithio yn y meysydd treftadaeth neu addysg, dyma'r lle perffaith i wirfoddoli. Mae gennym gyfradd llwyddiant uchel gyda'n gwirfoddolwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn ysgolion, amgueddfeydd a chanolfannau treftadaeth.

Casgliad Hanes Cyfrifiadura

Cyfrifiadur IBM1620

Mae Casgliad Hanes Cyfrifiadura'r Brifysgol yn cynnwys offer, meddalwedd, archifau, effemera, hanesion llafar a fideos. Sefydlwyd y Casgliad yn ystod hydref 2007 er mwyn astudio datblygiad ac arloesedd technolegol hanesyddol, a'r berthynas rhwng technolegau cyfrifiadura â phobl a'r gymdeithas yn benodol.

Un ffocws pwysig yw datblygiad cyfrifiadura yng Nghymru. Trwy ymchwilio i hanes cyfrifiadura yn lleol, rydym wedi canfod ein bod ni'n gallu gweld a cheisio deall cydadwaith "achosion ac effeithiau" technegol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol yn well.

Mae'r Casgliad hefyd yn ymwneud â meysydd arbenigol penodol o gyfrifiadura. Mae'r dewis o'r pynciau hyn yn adlewyrchu diddordebau aelodau Prifysgol Abertawe a chyfeillion y Casgliad. Er enghraifft, mae gennym archif L. J. Comrie, FRS (1893-1950), arloeswr dulliau rhifiadol, sy'n cynnwys nodiadau a'i gasgliad o dablau mathemategol; ac mae gennym archifau sy'n dangos datblygiad cyfrifiadureg ddamcaniaethol a dulliau ffurfiol ar gyfer peirianneg meddalwedd.