Ein gweledigaeth yw cefnogi'r Brifysgol i gael amgylchedd digidol arloesol a cynhwysol sy'n ymgysylltu a'n myfyrwyr a staff ac yn eu hysbrydoli i greu a chyflawni addysg ac ymchwil o safon fyd-eang.

Fel rhan o'n Strategaeth Ddigidol, rydym yn amcanu i drawsnewid ein byd digidol er budd profiad ein myfyrwyr a staff; i gyfoethogi ein gweithgareddau a gwasanaethau craidd gyda meddylfryd 'digidol yn gyntaf' yn ein dysgu, addysgu, ymchwil, arloesedd, cydweithredu a'n gweithgarwch gweithredol; ac i arbed amser i bobl a chreu gwerth trwy gynnig datrysiadau digidol bydd pobl eisiau eu defnyddio, yn hytrach nag yn gorfod eu defnyddio.

Myfyrwyr

Gwasanaethau TG i’ch cefnogi chi yn eich astudiaethau

Dau fyfyriwr wrth gyfrifiadur

Staff

Gwasanaethau TG i’ch cefnogi chi yn eich gwaith

Staff yn defnyddio gliniaduron wrth weithio