Man arlwyo newydd yn dod yn fuan

Dewch yn ôl yn fuan i gael rhagor o wybodaeth am ‘Bwyd Prifysgol Abertawe’.

Yn y cyfamser, lawrlwythwch ap 'Uni Food Hub' a gallwch ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Twitter = @swansea_unifood

Instagram = @swanseaunifood

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Bae

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Bae

Lawrlwythwch yr ap ‘Uni Food Hub’ a chreu cyfrif i archebu heddiw!

Mae’r man casglu ar Gampws y Bae yn y Core.

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Singleton

Clicio a Chasglu @ Abertawe Gymdeithasol - Singleton

Lawrlwythwch yr ap ‘Uni Food Hub’ a chreu cyfrif i archebu heddiw!

Mae’r man casglu ar Gampws Singleton yn y Ffreutur.

Costa - Y Coleg - Bae

Costa - Y Coleg - Bae

Ar agor nawr!

Hoffech chi baned? 

Detholiad o frechdanau a’ch hoff ddiod Costa.

Costa - Hoffi Coffee - Singleton

Costa - Hoffi Coffee

Yn dod yn faun...

Egwyl goffi?

Detholiad o frechdanau a’ch hoff ddiod Costa.