Edrychwch ar yr opsiynau bwyta ac yfed ar draws campysau Singleton a’r Bae Prifysgol Abertawe.

Er mwyn gweld dyddiadau ein tymhorau, cliciwch yma.  

Map Arlwyo Campws

Singleton

Harbwr
ardal eistedd yr harbwr

Mae Harbwr bellach ar agor a byddwn yn gweini eich hoff ddiodydd Starbucks, yn ogystal â brechdanau a theisennau ffres a mwy! 

O 6ed Mehefin 
📅 Dydd Llun - Dydd Gwener
🕐 8am-6pm
📅 Dydd Sadwrn - Dydd Sul
🕐 Ar Gau
Greggs Cafe Glas Callaghans Tortilla Blas WNPS

Bae

Swansea Social Hideaway
inside the hideaway

Y Hideaway yw calon Campws y Bae, lle gallwch brofi ystod wych o gysyniadau bwyd sy'n dod o'r gegin.

 O 6ed Mehefin
📅 Dydd Llun - Dydd Gwener
🕐 8am-6pm
📅 Dydd Sadwrn - Dydd Sul
🕐 Ar gau
Costa yn y coleg Subway Tafarn Tawe Coffeeopolis Tesco