Mae’r dudalen we hon yn cael ei gweddnewid.

Dewch yn ôl yn fuan i gael rhagor o wybodaeth am  ‘Bwyd Prifysgol Abertawe’. 

Yn y cyfamser, lawrlwythwch ap 'Uni Food Hub' a gallwch ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol: 

Twitter = @swansea_unifood 

Instagram = @swanseaunifood 

Lletygarwch

Ni waeth maint eich digwyddiad, bydd y Gwasanaethau Arlwyo ym Mhrifysgol Abertawe’n darparu lletygarwch o’r radd flaenaf ar draws y ddau gampws.

Gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau oll yn unig, bydd ein staff yn sicrhau y bydd bwyd a gwasanaeth o’r radd flaenaf o’r cais cyntaf oll i’r tamaid olaf. Bydd ein tîm ymroddedig hefyd yn teilwra opsiynau ciniawa I bob deiet, cyllideb a digwyddiad.

Sylwer bod angen rhybudd o 5-7 niwrnod arnom ar gyfer pob archeb.

Edrychwn ymlaen at gynnig ein hopsiynau lletygarwch i gwsmeriaid allanol yn y misoedd i ddod. Dilynwch @SwanseaUniFood ar InstagramTwitter am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Sylwer bod rhaid cyflwyno pob cais drwy'r system archebu Blue Runner a sicrhewch eich bod yn glynu wrth ein hamserau arwain i archebu. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm arlwyo drwy e-bostio jessica.holland@compass-group.co.uk neu ffoniwch 01792 987250.