Wrth astudio yn Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg, byddwch chi’n archwilio cymhlethdodau’r byd naturiol rhyfeddol rydym yn byw ynddo, ond hefyd pa mor eiddil mae pethau a sut mae popeth wedi’i gydgysylltu yn ein byd ffisegol a chymdeithasol a gellir effeithio’n fawr ar hyn gan bobl, newidiadau cymdeithasol a symudiadau amgylcheddol.