Coronafeirws: y diweddaraf

YR ATHRO MATT JONES, PENNAETH Y COLEG

"Cydnabyddir bod gwyddoniaeth yn Abertawe o'r radd flaenaf a'i bod yn cael effaith yn fyd-eang. Mae llu o aelodau'r Coleg wedi cyfrannu at y canlyniad hwn; yr ymchwilwyr a'r cydweithwyr sydd wedi hwyluso'r amgylchedd ymchwil rhagorol hwn a'r myfyrwyr sy'n trafod ac yn herio syniadau sydd o hyd yn byrlymu yma. Mae dawn y Coleg yn helaeth, ac mae ansawdd ac amrywiaeth yr ymchwil yn gwbl neilltuol."