Beth sydd ei angen arnoch er mwyn astudio yn Abertawe

Mae gennym leoedd gwag ar draws amrywiaeth o bynciau ar gyfer mynediad ym Ionawr 2021 a Medi 2021 – cysylltwch â ni ynghylch gofynion mynediad cyrsiau penodol. 

Rydym hefyd yn croesawu ymholiadau gan ymgeiswyr sy’n ymchwilio i ddechrau cwrs yn 2021 – gweler ein prosbectws ar-lein i gael gwybod am ystodau cynnig nodweddiadol neu cysylltwch â ni.

Os ydych yn derbyn graddau AAA-AAB neu gyfwerth, byddwch yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Rhagoriaeth neu Deilyngdod - gweler yma am fwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd, mae cymwysterau yn y DU yn cael eu diwygio'n sylweddol; mae Prifysgol Abertawe wedi ystyried yn ofalus y wybodaeth sydd ar gael hyd yn hyn ar y newidiadau, ac mae datganiad wedi cael ei gyhoeddi - Qualification Reform Statement PDF.  

Bagloriaeth Cymru Uwch – bydd ymgeiswyr yn gallu bodloni ein gofynion ar sail tair Safon Uwch neu ddwy Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Cymhwyster Prosiect Estynedig – bydd ymgeiswyr y mae disgwyl iddynt ennill gradd B neu uwch yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig yn derbyn cynnig o un radd yn llai e.e. byddai cynnig o AAB yn newid i ABB yn ogystal â B yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig.

Rydym yn annog ymgeiswyr i ddisgrifio gwaith ymchwil y Cymhwyster Prosiect Estynedig yn eu datganiadau personol UCAS, yn enwedig pan fydd yr ymchwil yn berthnasol i’w cwrs a/neu eu gyrfa arfaethedig.