Beth sydd ei angen arnoch er mwyn astudio yn Abertawe

Mae gennym leoedd gwag ar draws amrywiaeth o bynciau ar gyfer mynediad ym Medi 2019 – cysylltwch â ni ynghylch gofynion mynediad cyrsiau penodol. 

Rydym hefyd yn croesawu ymholiadau gan ymgeiswyr sy’n ymchwilio i ddechrau cwrs yn 2020 – gweler ein prosbectws ar-lein i gael gwybod am ystodau cynnig nodweddiadol neu cysylltwch â ni.

Os ydych yn derbyn graddau AAA-AAB neu gyfwerth, byddwch yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Rhagoriaeth neu Deilyngdod - gweler yma am fwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd, mae cymwysterau yn y DU yn cael eu diwygio'n sylweddol; mae Prifysgol Abertawe wedi ystyried yn ofalus y wybodaeth sydd ar gael hyd yn hyn ar y newidiadau, ac mae datganiad wedi cael ei gyhoeddi - Qualification Reform Statement PDF.  

Bagloriaeth Cymru Uwch – bydd ymgeiswyr yn gallu bodloni ein gofynion ar sail tair Safon Uwch neu ddwy Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Cymhwyster Prosiect Estynedig – bydd ymgeiswyr y mae disgwyl iddynt ennill gradd B neu uwch yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig yn derbyn cynnig o un radd yn llai e.e. byddai cynnig o AAB yn newid i ABB yn ogystal â B yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig.

Rydym yn annog ymgeiswyr i ddisgrifio gwaith ymchwil y Cymhwyster Prosiect Estynedig yn eu datganiadau personol UCAS, yn enwedig pan fydd yr ymchwil yn berthnasol i’w cwrs a/neu eu gyrfa arfaethedig.

Caiff y gofynion mynediad eu rhestru yn nhermau Lefel-A ond gallwch drosglwyddo'r wybodaeth yma a'i deilwra i'ch sefyllfa bersonol chi os ydych yn astudio ar gyfer cymhwyster gwahanol gan ddefnyddio'r tablau isod - dewiswch y graddau Lefel-A gofynnol wedyn dilynwch y tabl ar draws er mwyn canfod eich cymhwyster dewisol - Gofynion mynediad Israddedig:

Myfyrwyr Y Fagloriaeth Gymreig

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr Diploma Uwch y Fagloriaeth Gymreig gyda phynciau opsiynau perthnasol.

Gan gydnabod bod y cymhwyster yn baratoad ardderchog ar gyfer ein cynlluniau gradd, bydd ein cynigion yn cynnwys 120 o bwyntiau UCAS ar gyfer cwblhau Craidd y Fagloriaeth Gymreig.

Rydym hefyd yn croesawu amrywiaeth eang o gymwysterau eraill, megis y Fagloriaeth Ryngwladol neu Ewropeaidd, Diploma Uwch, BTEC, cwrs mynediad neu diploma. Cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn am wybodaeth bellach.

Lefel-A (pwyntiau tarif)BTEC 18 Uned Diploma CenedlaetholBagloriaeth EwropeaiddBagloriaeth FfrengigBagloriaeth Almaenig
AAA (144) DDD 85% 16 1.2 - 1.4
AAB (136)   80% 15 1.5 - 1.7
ABB (128) DDM 77% 14 1.8 - 2.1
BBB (120)   75% 13 2.2 - 2.4
BBC (112) DMM 73% 12 2.5 - 2.7
BCC (104)   70% 11 2.8 - 3.0
CCC (96) MMM 64% 10 3.1 - 3.3
CCD (88)   60% 9 3.4 - 3.6
         
Nodiadau   Cyfartaledd Cyffredinol Cyfartaledd Cyffredinol Cyfartaledd Cyffredinol
Llwyddiant cyffredinol yn angenrheidiol? OES OES OES OES

 

Lefel-A (pwyntiau tariff)Bagloriaeth RhyngwladolTystysgrif Gadael Gwyddelig Pwyntiau*Diploma Mynediad
AAA (144) 36 405 45 Rhagoriaeth
AAB (136) 34 390 27 Rhagoriaeth
6 Teilyngdod
ABB (128) 33 375

33 Rhagoriaeth
9 Teilyngdod
3 Llwyddo

BBB (120) 32 360 27 Rhagoriaeth
15 Teilyngdod
6 Llwydod
BBC (112) 30 345 21 Rhagoriaeth
18 Teilyngdod
6 Llwyddo
BCC (104) 28 330 15 Rhagoriaeth
24 Teilyngdod
6 Llwyddo
CCC (96) 26 315 15 Rhagoriaeth
24 Teilyngdod
6 Llwyddo
CCD (88) 24 300 3 Rhagoriaeth
30 Teilyngdod
12 Llwyddo
       
Nodiadau Pwyntiau Cyfanswm IB

O bwyntiau ILC (nid tariff) Rhaid cynnwys o leiaf llwyddiant
3 B1 mewn papurau uwch/anrhydedd

Yn cyfeirio at gredydau lefel 3
Llwyddiant cyffredinol yn angenrheidiol? OES Ddim yn berthnasol Oes