Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cyrsiau Israddedig yr Ysgol Reolaeth

Astudio yn yr Ysgol Reolaeth

Mae'r Ysgol Reolaeth yn darparu amrywiaeth o raddau israddedig mewn Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli Busnes, Economeg a Marchnata.

Cydnabyddir bod Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n un o'r 30 o ysgolion busnes gorau yn y DU o ran Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014).

EIN CYRSIAU

Mae pob un o'n graddau BSc yn caniatáu'r dewis i astudio blwyddyn dramor neu ymgymryd â blwyddyn mewn diwydiant.