Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Y ffordd gyflymaf o wneud cais am gwrs yw cyflwyno cais ar-lein. 

Byddwn yn disgwyl nifer mawr o alwadau, felly gall fod oedi wrth ateb eich galwad. Os oes gennych gwestiynau, defnyddiwch WhatsApp neu ein sianeli ar-lein a bydd aelod o’r tîm yn ymateb cyn gynted â phosib.  

Oriau Agor y Llinell Gymorth Clirio

Dydd Llun 24ain i ddydd Gwener 28ain - 9am i 5pm