Coronafeirws: y diweddaraf

Os hoffech chi gadw mewn cysylltiad ar gyfer Clirio 2020, cofrestrwch eich manylion isod.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniatáu i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Mae'r lleoedd Clirio wedi cael eu rhyddhau

Defnyddiwch ein chwilotydd cyrsiau am ragor o wybodaeth

Myfyriwr yn eistedd wrth ddesg ar liniadur