Mae Clirio rownd y gornel, ond peidiwch ag aros nes ddiwrnod canlyniadau cyn edrych i weld beth sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe. Cofrestrwch eich manylion isod a byddwn yn eich diweddaru â gwybodaeth am ba bynciau sydd ar gael ynghyd â chyngor clirio.

Os ydych chi eisoes yn gwybod eich canlyniadau ffoniwch ni ar 01792 295111. Bydd un o’n tîm yn hapus i drafod eich opsiynau gyda chi a’ch cynorthwyo i sicrhau eich lle. Os nad ydych chi’n siŵr o’ch pwyntiau tariff, edrychwch ar gyfrifiannell tariff UCAS.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniatáu i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk