Gwahoddir staff i fynychu seremonïau graddio ac rydym yn annog cynifer ohonoch â phosib i ddod i gefnogi ein myfyrwyr sy’n graddio a’u teuluoedd. 

Bydd staff yn ymuno â’r orymdaith ac yn cerdded tuag at y llwyfan lle byddant yn eistedd yn ystod y seremoni.