Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno dyfarniadau er anrhydedd i ddau o enwogion y byd criced, y brodyr Alan ac Eifion Jones.

Bu'n destun balchder i Brifysgol Abertawe gyflwyno dyfarniad er anrhydedd i Gwyneth Hayward, cyn-fyfyrwraig uchel ei bri, gan gydnabod ei chyfraniadau anhygoel at addysg ac ymdrechion elusennol.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r actores a'r hyrwyddwr actio amatur lleol, Menna Trussler, i gydnabod ei chyfraniadau rhagorol i'r celfyddydau.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu doethuriaeth llên er anrhydedd i Euros Lyn, cyfarwyddwr arobryn rhaglenni teledu a ffilmiau sydd wedi cyfrannu at Doctor Who, Happy Valley, Black Mirror, Broadchurch, a Heartstopper.

Cyflwynodd Prifysgol Abertawe ddyfarniad er anrhydedd i Anne Boden, sefydlwr Starling Bank, ddydd Iau 27 Gorffennaf.

Mae Jonny Owen, y cynhyrchydd, yr actor a'r gwneuthurwr ffilmiau a aned ym Merthyr, wedi derbyn gradd er anrhydedd gan Brifysgol Abertawe.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Marvin Rees, Maer Bryste, i gydnabod ei gyflawniadau neilltuol a'i gyfraniadau at gymdeithas.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno dyfarniad er anrhydedd i Helen Howson, cymeriad blaenllaw ym myd iechyd a gofal.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r gwyddonydd uchel ei fri Dr Rhodri Jones i gydnabod ei gyfraniadau neilltuol at faes ffiseg.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r Athro Fonesig Carol Robinson.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Jazz Carlin, enillydd medalau aur mewn nofio.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r arloeswr ymchwil a datblygu blaengar Dr Sharon James.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r newyddiadurwr a'r darlledwr teledu a radio, a'r ymgyrchydd dros ofal iechyd, Beti George.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Amanda Mellor, gweithiwr proffesiynol nodedig sydd wedi ennill bri ym maes busnes. 

George North

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i George North, y chwaraewr rygbi disglair o Gymru.

Becky North

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno dyfarniad er anrhydedd i Becky North, a enillodd ddwy fedal arian yn y Gemau Olympaidd.

John Francis Thrash

Sefydlydd arloesol corfforaethau 'gwyrdd' yn derbyn gradd anrhydeddus.

Eddie Izzard

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i'r digrifwr, yr actor, yr awdur a’r gweithredydd gwleidyddol, Eddie Izzard.

Cyflwynwyd gradd er anrhydedd i gyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, yr Athro Dewi Meirion Lewis, sy'n un o ffisegwyr mwyaf blaenllaw y byd.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i ofodwr/ffisegydd o Gymru/Ganada, Dr Dafydd Rhys Williams.

Nicola Davies DBE

Cyflwynwyd gradd er anrhydedd i farnwr proffil uchel o Gymru, y Gwir Anrhydeddus y Foneddiges Ustus Nicola Davies DBE.

 

Syr Emyr Jones Parry

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r diplomat wedi ymddeol, Syr Emyr Jones Parry.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i'r actores o Gymru, Eve Myles, sy'n seren y gyfres deledu boblogaidd, Keeping Faith.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i un o gewri darlledu Cymreig a Chymraeg, Huw Llywelyn Davies.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r bargyfreithiwr yr Arglwydd Carlile o Aberriw.

Annabelle Apsion

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r actores a graddedig Prifysgol Abertawe, Annabelle Apsion.

Y Parchedicaf John D. E. Davies

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r Parchedicaf John D. E. Davies.

Yr Athro Roland Wynne Lewis

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i'r Athro Emeritws Roland Wynne Lewis.