Yn y bennod hon

Wrth i boblogaeth y byd gynyddu, hefyd mae'r angen i gynhyrchu mwy o fwyd. Mae pla cnydau'n fygythiad difrifol i gynhyrchiant bwyd ac mae newid yn yr hinsawdd yn cyfrannu at fynychder pryfed ac ymlediad clefydau fector. Mae plaladdwyr cemegol yn achosi niwed uniongyrchol i iechyd pobl ac anifeiliaid o ran canser a chlefydau eraill, ond hefyd yn anuniongyrchol drwy ddŵr llygredig ac iechyd planhigion cywasgedig. Mae'r plaladdwyr hyn wedi cael eu gwahardd mewn nifer o wledydd, felly mae angen dybryd i ddatblygu plaladdwyr diogel i ddiogelu diogelwch bwyd ar gyfer y dyfodol.

Yn y bennod hon, wrth siarad â Dr Sam Blaxland, mae Dr Farooq Shah, sy'n arbenigwr mewn monitro a rheoli plâu yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn trafod yr angen i dreialu a datblygu plaladdwyr diogel gan ddefnyddio organebau byw megis ffyngau.

Am ein harbenigwr

Mae Dr Farooq Shah yn Gyd-arweinydd ac yn Rheolwr y BioHyb Cynhyrchion Naturiol, sy'n gydweithrediad rhwng Prifysgol Abertawe a Chyngor Abertawe. Mae hefyd yn sylfaenydd ac yn Brif Weithredwr Razbio Limited, cwmni biodechnoleg sy'n arbenigo mewn datblygu bioblaladdwyr a monitro plâu pryfed clyfar.

Mae gan Dr Shah brofiad ymchwil gymhwysol, sylfaenol ac eang mewn rheoli biolegol plâu pryfed a datblygu atebion a chynhyrchion newydd er mwyn rheoli plâu pryfed sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd

Mae Dr Shah hefyd yn arwain consortiwm o'r byd academaidd, diwydiant a llunwyr polisi yn y DU ac ym Mhacistan i sefydlu hyb bioblaladdwyr ym Mhacistan i feithrin gallu a defnyddio bioblaladdwyr yn y wlad honno.

Gwrandewch ar eich hoff blatfform

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed gwylio, ein cyfres o bodlediadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod, a fydd yn mynd â chi i’ch hoff blatfform. Ewch i’n tudalen help gyda phodlediadau i gael rhagor o wybodaeth a sut i wrando.