Postgraduate researchers consulting experts

Sut gallaf gael gafael ar gymorth?

Cewch gymorth un i un dros e-bost neu drwy drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb. Gellir hefyd gysylltu â rhai o'n harbenigwyr dros y ffôn neu Skype. Beth am ddechrau drwy anfon e-bost at yr arbenigwr perthnasol a restrir isod.  Gallwch ddod o hyd i’r rhestr lawn o gymorth drwy glicio ar y meysydd perthnasol isod.

Bydd Ellie Downes, Llyfrgellydd Ymchwil, hefyd ar gael ar sgwrs ar-lein y Llyfrgell bob dydd Iau rhwng 2pm a 5pm. Cewch ddefnyddio'r cyfleuster sgwrsio ar-lein ar Libguides.

 

 phwy ddylwn gysylltu ag ef?