Beth yw Fferylliaeth?

Mae ein gradd Meistr integredig mewn Fferylliaeth yn adeiladu ar gryfderau’r Ysgol Feddygaeth, gan integreiddio gwyddoniaeth ac ymarfer i’ch paratoi i gwrdd â heriau newidiol Fferylliaeth.

Heddiw mae fferyllwyr yn cydweithio â meddygon a nyrsys mewn lleoliad clinigol felly bydd hyfforddiant yn Abertawe yn adlewyrchu hyn. Byddwch yn elwa o'n profiad a'n harbenigedd mewn gwyddor glinigol a bywyd, ymchwil, hyfforddiant ac ymarfer, gan eich helpu i ddatblygu eich ymarfer, gwyddoniaeth a gwybodaeth fferyllol.

Drwy gydol y cwrs, bydd eich astudiaethau yn adlewyrchu’r ffordd y mae Fferyllwyr yn ymdrin â chleifion a sut mae cleifion yn cyflwyno i Fferyllwyr, gan gyfuno dealltwriaeth wyddonol â sut y caiff ei chymhwyso; ‘arfer Fferylliaeth’.

CYFRES NEWYDDION CYFOES

Archebwch le ar ein Gweminar Newyddion Cyfredol isod i gael rhagflas o'n cwrs, darganfod yr ymchwil diweddaraf yn Abertawe a chael atebion i'ch cwestiynau.

cgi picture of the human brain lighting up

ANATOMEG STRÔC

Achosir strôc gan rywbeth sy’n rhwystro’r cyflenwad gwaed i ran o’r ymennydd. Yn aml, mae clotiau yn pasio i’r ymennydd o’r galon a rhydwelïau mawr, ond sut maen nhw’n cyrraedd yna, ble maen nhw’n mynd, a pham mae hyn yn achosi’r symptomau rydyn ni’n eu gweld.

Cofrestrwch yma

Meddygaeth (Anatomeg)

02/02/2023

18:00 - 19:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Beth mae Fferyllfa yn ei gwmpasu?

Cyfuna fferylliaeth dealltwriaeth wyddonol â’i gymhwysiad clinigol ‘arfer Fferylliaeth’. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr yn eu maes ar draws ystod o ymarfer gwyddonol gan gynnwys Fferylliaeth, Cemeg Fferyllol, Ffarmacoleg, Bioleg a Biocemeg, Anatomeg a Ffisioleg, Fferylliaeth Glinigol ac Ymarfer Fferylliaeth. Ynghyd â ffocws cryf ar sgiliau clinigol a chyfathrebu a thechnoleg ddigidol, byddwch yn datblygu'r rhinweddau academaidd, ymarferol a phersonol i ymarfer fferylliaeth yn gymwys a gyda hyder.

Pa yrfaoedd allai fod yn agored i mi pan fyddaf yn graddio?

Gweithia fferyllwyr mewn nifer o wahanol leoliadau gofal iechyd, gan gynnwys fferyllfeydd cymunedol, meddygfeydd teuluol ac ysbytai. Ar ôl graddio mae 98% o raddedigion fferylliaeth yn gweithio neu mewn astudiaeth bellach 6 mis ar ôl graddio

Am wybod mwy?

Yn ogystal â'n gradd Fferylliaeth MPharm 4 mlynedd, rydym hefyd yn cynnig gradd 5 mlynedd, Fferylliaeth MPharm gyda Blwyddyn Baratoi (Sylfaen), sy'n ddelfrydol os nad oes gennych y cymwysterau mynediad neu'r profiad gofynnol, neu rydych chi'n poeni am eich graddau. 

Am Ddarganfod Mwy am Abertawe

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli i hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y GIG? Treuliwch yr amser i archwilio ein campws o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio ein rhith-daith, siaradwch â rhai o'n myfyrwyr cyfredol am sut brofiad yw astudio yn Abertawe a sicrhewch eich bod chi'n cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored nesaf lle gallwch, yn bersonol, brofi Abertawe, ein cymuned a'n cyrsiau.