Beth yw Cydymaith Meddygol?

Mae Cydymaith Meddygol yn aelod o'r tîm gofal iechyd, a gaiff ei hyfforddi i ymarfer ym maes meddygaeth wrth gefnogi ymarfer clinigol y tîm meddygol dan gyfarwyddyd meddyg. Bydd Cydymaith Meddygol yn ymgymryd â llawer o dasgau, gan gynnwys archwilio, diagnosio a rheoli cleifion. Caiff Cydymaith Meddygol ei hyfforddi i feddu ar sgiliau a gwybodaeth cyffredinol, gan ei alluogi i weithio ar draws amrywiaeth o arbenigeddau mewn ysbytai neu feddygfeydd.

Ein Straeon Myfyrwyr

Rabhia Khan
Llun Rabhia

"Mae sesiynau sgiliau clinigol ddydd Gwener yn gymaint o hwyl, rydyn ni'n dysgu popeth o sut i chwistrellu anesthesia (i orenau!) a thoriadau pwythau, i ddysgu prif nodweddion rhywun sy'n profi methiant y galon a'r archwiliad priodol i'w gymryd. Mae pawb yn y garfan mor gyfeillgar ac a bod yn onest mae'n swnio'n ystrydebol ond mae'n teimlo fel un teulu mawr, rydyn ni'n cynnal sesiynau adolygu rheolaidd i helpu ein gilydd. Mae'r lleoliad gwaith hefyd yn wych, mae'r bwrlwm o weithio mewn ysbyty neu feddygfa a gweld eich cleifion eich hun gyda'r oruchwyliaeth glinigol a'r cymorth yn gwneud i chi deimlo eich bod eisoes yn gymwysedig ac yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Personol."

Darganfod mwy am Stori Rabhia

BETH YW CYNNWYS ASTUDIAETHAU CYDYMAITH MEDDYGOL?

Mae Astudiaethau Cydymaith Meddygol (MPAS) yn cynnwys llawer o'r pynciau ym maes meddygaeth ac yn canolbwyntio ar yr wybodaeth, y sgiliau, yr ymddygiadau a'r agweddau sy'n angenrheidiol er mwyn ymarfer fel Cydymaith Meddygol a chefnogi meddygon wrth ddarparu gofal iechyd i gleifion. Drwy gydol y rhaglen MPAS dwy flynedd, gallwch ddisgwyl treulio o leiaf 50% o'ch amser ar leoliadau clinigol ledled Cymru mewn meddygfeydd, meddygaeth gyffredinol ac amrywiaeth o feysydd arbenigol. Gall myfyrwyr hefyd ddisgwyl ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, o sgiliau clinigol, cyfraith a moeseg gofal iechyd, ymarfer sy'n seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth, iechyd y cyhoedd a sgiliau dysgu oes sy'n hollbwysig er mwyn parhau i ymarfer drwy gydol eich gyrfa.

Eisiau gwybod mwy?

Mae gennym gymaint mwy yr ydym am eu rhannu gyda chi, beth am ymweld â'n tudalen cwrs Cydymaith Meddygol, i gael golwg fanylach ar y cwrs, gofynion mynediad a sut y cewch eich addysgu. 

Am Ddarganfod Mwy am Abertawe

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli i hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y GIG? Treuliwch yr amser i archwilio ein campws o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio ein rhith-daith, siaradwch â rhai o'n myfyrwyr cyfredol am sut brofiad yw astudio yn Abertawe a sicrhewch eich bod chi'n cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored nesaf lle gallwch, yn bersonol, brofi Abertawe, ein cymuned a'n cyrsiau.

 

Mae Cydymaith Meddygol yn aelod o dîm clinigol perthynol, maent wedi'u hyfforddi fel Meddyg mewn gradd meistr ddwy flynedd ddwys, lle maent yn darparu parhad gofal, gan gefnogi Meddygon mewn ymarfer clinigol dan gyfarwyddyd Meddyg. Bydd Cydymaith Meddygol yn ymgymryd â thasgau tebyg i Feddyg gan gynnwys archwilio, diagnosis a rheoli cleifion. Bydd Cydymaith Meddygol yn dueddol o fod yn gyffredinolwr ac felly gallai dreulio ei yrfa ar draws amrywiaeth o arbenigeddau mewn ysbyty neu bractis cyffredinol.