Rydyn ni’n adran sy’n tyfu, a arweinir gan ymchwil ac sy’n darparu amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol lle caiff myfyrwyr eu haddysgu gan ymchwilwyr o safon fyd-eang. Ein nod yw darparu profiad dysgu neilltuol i bob myfyriwr. 

Wrth astudio yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Abertawe cewch eich addysgu gan academyddion sy’n arwain yn fyd-eang yn eu maes, gan ddefnyddio eu gwybodaeth i lywio eich profiad dysgu ac addysgu. Yn yr asesiad ymchwil diweddaraf, canfuwyd bod 100% o’n Hymchwil Seicoleg o bwys rhyngwladol a’i bod yn cael effaith go iawn ar wella polisi, ymarfer a dealltwriaeth o Seicoleg o ganlyniad i’n pwyslais ar broblemau byd go iawn. 

Guardian Ranking Top 25
1st for Research Quality (REF2014)