Psychology student undertaking research

Dilynwch eich Diddordebau Ymchwil

Mae'r Academi Ymchwil Ôl-raddedig yn siop un-stop ar gyfer pob myfyriwr ymchwil ôl-raddedig sy'n darparu profiad myfyriwr rhagorol o'r adeg gwneud cais i raddio. Edrycha’r Academi tuag at y dyfodol ac mae’n ceisio gwella sgiliau a chyfleoedd i fyfyrwyr tra'n darparu amgylchedd ymchwil blaengar.

Mae ein rhaglenni gradd ymchwil yn ddelfrydol os ydych chi eisiau; dilyn gyrfa mewn academia, gwella'ch rhagolygon cyflogaeth, datblygu'ch sgiliau mewn gyrfa broffesiynol ddewisol neu os ydych am ddilyn rhaglen ymchwil yn seiliedig ar eich diddordebau personol eich hun. Beth bynnag yw'r rheswm, bydd astudio gradd ymchwil ôl-raddedig yn rhoi’r ymdeimlad o gyflawniad personol i chi.

Ein cyrsiau ymchwil Seicoleg