Cyrsiau Ymchwil Meddygaeth I Ôl-Raddedigion

Cyfarfod myfyriwr yn adeilad ILS2

Ein cymuned ymchwil gwyddorau iechyd a bywyd arloesol

Mae ein cyfleusterau ymchwil yn rhan ganolog o lwyddiant yr Ysgol Feddygaeth. Rydym ar flaen y gad ym maes ymchwil gwyddorau meddygol ac iechyd, yn helpu staff a myfyrwyr i feithrin cydberthnasau gwaith â staff a myfyrwyr mewn gwledydd tramor. Rydym yn arbennig o ymroddedig i annog syniadau newydd a meithrin talent.

Fel un o ganolfannau arweiniol y DU ym maes ymchwil feddygol, rydym yn ymrwymedig i gyflawni ymchwil arloesol ym maes y gwyddorau iechyd a bywyd sy'n perfformio'n dda o ran denu cyllid ymchwil arbennig a myfyrwyr PhD ac Ymchwil o safon uchel. Yr Ysgol Feddygaeth oedd yr orau yn y DU am Amgylchedd Ymchwil a'r ail orau am Ansawdd Ymchwil yn Gyffredinol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2014).

Cyrsiau Ymchwil i Ôl-Raddedigion