Mae’r Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd yn y 5 uchaf yn y DU am Feddygaeth (Times Good University Guide 2023), y 10 uchaf ar gyfer Nyrsio (Complete University Guide 2023), ac mae 85% o’n hymchwil yn cael ei chydnabod fel un sy’n fyd arweiniol neu’n rhyngwladol wych (REF2021). Rydym yn cynnig cyfleoedd israddedig ac hefyd ôl-raddedig i fyfyrwyr rhyngwladol gymhwyso fel Meddyg, Nyrs, Seicolegydd neu Wyddonydd Bywyd.

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd, cyfoeth a llesiant cymunedau’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Trwy ein hysbryd o arloesi agored, fe ddown â’r byd academaidd a menter ynghyd i greu cyfleoedd dysgu unigryw i’n myfyrwyr. Mae timau, digwyddiadau ac ysgoloriaethau rhyngwladol ymroddedig wedi'u cynllunio i'ch cynorthwyo i gyflawni eich nodau gyrfa. Byddwn yn eich arwain trwy bob cam i ymuno â ni, gan greu trosglwyddiad di-dor o'r cais hyd at eich graddio.

£1.5 miliwn mewn Ysgoloriaethau Ar Gael

Myfyrwyr mewn darlith

MYFYRWYR RHYNGWLADOL YN Y GYFADRAN MEDDYGAETH, IECHYD A GWYDDORAU BYWYD

    

Gweminarau Myfyrwyr Rhyngwladol

Darlith Blasu - Fferylliaeth

Darlith Blasu - Fferylliaeth

NYRS OEDOLION BSC - CANLLAW MYFYRWYR RHYNGWLADOL

Ymunwch â'n seminar gwybodaeth ar astudio Nyrsio Oedolion yn Abertawe fel myfyriwr Rhyngwladol

Cliciwch yma i'w wylio

CYRSIA IECHYD YN ABERTAWE - CANLLAW MYFYRWYR SAUDI ARABIA

Ymunwch â'n seminar gwybodaeth ar astudio cyrsiau iechyd yn Abertawe fel myfyriwr sy'n gwneud cais o

Cliciwch yma i'w wylio

CYFLWYNIAD I GWYBODEG IECHYD

Ymunwch â'n sesiwn i ddysgu mwy am gyrsiau iechyd fel myfyrwyr sy'n ymgeisio o Nigeria a Ghana

Cliciwch yma i'w wylio