Cael blas ar fywyd prifysgol yn ein Hysgol Haf a Phreswyl

Mae Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein Hysgol Haf a Phreswyl yr haf hwn, 14-17 Gorffennaf 2024.

Wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 (16 neu 17 oed), bydd ein Hysgol Haf yn rhoi blas i chi o astudio yn y Brifysgol, mae'n berffaith os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio Meddygaeth, Gofal Iechyd neu Seicoleg.

Bydd yr ysgol haf breswyl 3 diwrnod (pris o £150 y pen) yn cynnwys sgyrsiau a theithiau, gan roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'n Hysgol Seicoleg.

Llun cynhadledd haf

Cynhadledd Haf Meddygaeth, Gofal Iechyd a Seicoleg

Ydych chi'n fyfyriwr blwyddyn 12 sydd â diddordeb mewn Meddygaeth, Gofal Iechyd neu Seicoleg? Dewch i brofi bywyd prifysgol yn uniongyrchol yn ein Cynhadledd Haf rhwng y 14fed – 17ed Gorffennaf.

Byddwch yn profi sgyrsiau, sesiynau blasu a theithiau o amgylch y campws a'i gyfleusterau.

Cofrestrwch eich diddordeb

Cynhadledd Haf

14/07/2024

09:00 - 17:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Beth allwch chi ei ddisgwyl o'n cynhadledd haf?

Drwy gydol yr ysgol haf byddwch yn profi ystod eang o weithgareddau megis darlithoedd, gweithdai, sesiynau labordy, addysgu efelychu, ynghyd â sesiynau hwyliog ac addysgiadol, a fydd yn cael eu cynnal gan ein hacademyddion, ymchwilwyr a myfyrwyr presennol.

Cost

Mae pob Ysgol Haf Breswyl 3 diwrnod yn costio £150 y pen. Mae'r pris hwn yn cynnwys llety, yr holl weithgareddau a'r holl brydau bwyd trwy gydol yr arhosiad.

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael. Anfonwch e-bost at studyFMHLS@swansea.ac.uk am feini prawf cymhwyster.

Bydd y gynhadledd haf yn rhoi'r cyfle i chi:

  • Disgleiriwch ymhlith eich cyfoedion oherwydd y bydd yn atgyfnerthu eich datganiad personol a’ch cais UCAS
  • Gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau
  • Magwch brofiad drwy fynd i weithdai a arweinir gan academyddion sy’n flaenllaw'n rhyngwladol
  • Ennill mewnwelediad gan fyfyrwyr presennol a’r rhai sydd wedi cyflwyno cais yn ddiweddar
  • Cael blas go iawn ar fywyd prifysgol
  • Eich helpu i ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy hollbwysig hynny a fydd yn hanfodol yn eich gyrfa yn y dyfodol