Mae'r Ysgol Feddygaeth yn gyson ymysg y prifysgolion gorau yn y DU ac yn yr asesiad ymchwil diweddaraf cafodd ei rhoi ar y brig yn y DU am ei hamgylchedd ymchwil ac yn ail am ansawdd ymchwil, sy'n golygu ein bod yn cael effaith fyd-eang go iawn o ran gwella iechyd, cyfoeth a lles pobl yng Nghymru a ledled y byd. Mae ein staff yn mynd ag arloesiadau o'r fainc ymchwil i ochr y gwely ac yn ôl gan ymgysylltu ar lefel ryngbroffesiynol a rhyngddisgyblaethol i wella canlyniadau iechyd. Caiff profiad dysgu ac addysgu ein myfyrwyr ei lywio gan  arloesiadau ac ymchwil flaenllaw ein staff.

Staff yn ôl Disgyblaeth Pwnc 

Gwyddor Biofeddygol

Myfyriwr Gwyddor Biofeddygol

Gwyddor Data Iechyd

Darlithydd yn dysgu gwers gwyddor data iechyd

Meddygaeth

Myfyriwr Meddygaeth

Ffiseg Feddygol

Myfyrwyr yn defnyddio offer CT

Ffarmacoleg

Ffarmacoleg

Cydymaith Meddygol

Myfyriwr Cydymaith Meddygol