Mr Ashley Akbari

Athro Cysylltiol - Ymchwil Gwyddor Data Poblogaethau, Health Data Science

Yr Athro Sinead Brophy

Athro (Canolfan Gwella Iechyd y Boblogaeth trwy Ymchwilio Cofnodion Electronig), Health Data Science
+44 (0) 1792 602058
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Gwyneth Davies

Athro, Health Data Science
+44 (0) 1792 513067
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Ms Dana Dekel

Swyddog Ymchwil, Health Data Science

Mr Timothy Driscoll

Ystadegydd a Rheolwr Data, Health Data Science

Dr Libby Ellins

Uwch-wyddonydd Fasgwlaidd / Rheolwr Ymchwil, Health Data Science
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Ms Bridie Evans

Uwch-swyddog Ymchwil, Health Data Science
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr Steve Hiles

Cynorthwy-ydd Treialon a Data, Health Data Science

Mrs Claire Hurlow

Swyddog Sicrhau a Llywodraethu Ansawdd, Medicine, Health and Life Science - Faculty

Yr Athro Hayley Hutchings

Athro, Health Data Science
+44 (0) 1792 513412
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Ms Judy Jenkins

Uwch-ddarlithydd, Health Data Science
+44 (0) 1792 602873
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Ann John

Athro, Health Data Science
+44 (0) 1792 602568
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Yr Athro Kerina Jones

Athro, Health Data Science
+44 (0) 1792 602764
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Ashra Khanom

Uwch-gymrawd Ymchwil, Health Data Science
+44 (0) 1792 606649
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Miss Kirsty Lanyon

Cydlynydd Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd ar gyfer Uned Dreialon Abertawe, Health Data Science
Miss Stephanie Lee

Miss Stephanie Lee

Rheolwr Marchnata’r Coleg, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792 602351

Dr Sze Chim Lee

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792

Ms Jane Lyons

Uwch-swyddog Ymchwil, Health Data Science
+44 (0) 1792
Professor Ronan Lyons

Yr Athro Ronan Lyons

Athro Clinigol Iechyd y Cyhoedd, Health Data Science
+44 (0) 1792 513484
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr Rod Middleton

Athro Cyswllt Cofrestri Clefydau ac Ymchwil Data, Health Data Science
+44 (0) 1792 606760

Dr Claire O'Neill

Uwch-swyddog Ymchwil a Datblygu Comisiwn Bevan, Humanities and Social Sciences - Faculty
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Dr Rhiannon Owen

Dr Rhiannon Owen

Athro Cyswllt, Health Data Science
+44 (0) 1792 205678 ext 9624
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr Daniel Tod

Ystadegydd, Health Data Science
+44 (0) 1792 987292
Mrs Fatemeh Torabi

Mrs Fatemeh Torabi

Uwch-swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data, Health Data Science
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Miss Samantha Turner

Uwch-swyddog Ymchwil, Health Data Science
+44 (0) 1792 602769

Dr Vesna Vuksanovic

Delweddu Uwch Ddarlithydd (Ymchwil Uwch), Health Data Science
+44 (0) 1792 602212
JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Ting Wang

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data), Health Data Science
+44 (0) 1792 604071

Yr Athro Alan Watkins

Athro, Health Data Science
+44 (0) 1792 513410
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Mr James Witts

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Health Data Science
+44 (0) 1792 987735