Mr Steve Hiles

Mr Steve Hiles

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Ymunodd Stephen (Steve) Hiles yn 2019 ac mae’n Gynorthwyydd Treialon a Data yn gweithio i Uned Treialon Abertawe (STU).

Mae gan Steve 25 mlynedd o brofiad ymchwil iechyd gyda hanes profedig ar draws ystod eang o feysydd afiechyd a lleoliadau cyflwyno ymchwil. Gan ddechrau ei yrfa yn y labordy mewn uned treialon clinigol Cam 1 yng Nghaerlŷr, ymunodd â'r GIG, gan gefnogi ymchwil diabetes (Math II yn bennaf). Roedd symud i Dde Cymru yn caniatáu iddo ymwneud â darparu treialon clinigol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ar draws y rhanbarth.

Mae ei ddiddordebau penodol yn ymwneud ag ymwrthedd i gyffuriau mewn clefydau heintus (TB) a chanfod ac atal diabetes yn gynnar.

Meysydd Arbenigedd

  • Sefydlu a Chydlynu Treialon Clinigol