Institute of Life Science 1 internal Atrium view up
Dr Lucy Griffiths

Dr Lucy Griffiths

Athro Cyswllt, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
406
Pedwerydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Lucy yn Athro Cyswllt a ymunodd â’r Ysgol Feddygaeth ym mis Ebrill 2018. Cyn hynny, roedd yn gweithio yn yr University College London am oddeutu 14 o flynyddoedd.

Epidemiolegydd yw Lucy ac mae ei gwaith ymchwil yn defnyddio’n bennaf gwybodaeth arolygon a gwybodaeth weinyddol a gesglir am blant a phobl ifanc, er mwyn astudio amrywiaeth o amgylchiadau unigol, aelwydydd, cymdeithasol ac amgylcheddol a allai effeithio ar iechyd ac ymddygiadau iechyd yn y poblogaethau hyn.

Mae gan Lucy raddau mewn Seicoleg Gymdeithasol (BSc Anrh), Gwyddor Iechyd ac Ymarfer Corff (MSc) ac Epidemioleg (MSc). Mae ganddi Ddoethuriaeth hefyd, a gwblhawyd ym Mhrifysgol Bryste. Mae Lucy yn Gynullydd Llwybr Gwyddor Data, Iechyd a Lles Hyfforddiant Doethurol Cymru ESRC, ac yn Ymchwilydd Anrhydeddus yn yr UCL Great Ormond Street Institute of Child Health.

Meysydd Arbenigedd

  • • Iechyd plant
  • • Iechyd y cyhoedd
  • • Epidemioleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Lucy brofiad o ddatblygu modiwlau, darlithio myfyrwyr ôl-raddedig, hwyluso gwaith ymarferol a chefnogi myfyrwyr MSc a Doethuriaeth.

Mae’n addysgu ym meysydd epidemioleg ac iechyd plant.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau