ILS1
Mike Gravenor

Yr Athro Michael Gravenor

Athro, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

101
Llawr Cyntaf
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Mike yn Athro Bioystadegau ac Epidemioleg yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd. Mae'n cyfrannu at amrywiaeth eang o brosiectau sy'n seiliedig ar gymhwyso modelau ystadegol i broblemau yn y gwyddorau meddygol, biolegol ac amgylcheddol. Cafodd ei radd gyntaf yn y Gwyddorau Naturiol yng Nghaergrawnt, wedi'i dilyn gan DPhil yn yr Adran Sŵoleg yn Rhydychen, yn ogystal â dyfarniad gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. Derbyniodd Gymrodoriaeth y Cyngor Ymchwil Meddygol yn y Sefydliad Meddygaeth Foleciwlaidd ym Mhrifysgol Rhydychen (sef Sefydliad Weatherall bellach), cyn ymuno â phrosiect mawr gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) yn ystod argyfwng BSE i weithio yn y Sefydliad Iechyd Anifeiliaid, Compton. Ymunodd Mike â Choleg Meddygaeth Abertawe fel Uwch-ddarlithydd yn 2003, ac fe'i penodwyd yn Gadair Bersonol yn 2007. Mae ei ymchwil yn amrywio o ddadansoddi cronfeydd data cysylltiedig mawr ar gyfer epidemioleg gardiofasgwlaidd, i fodelu clefydau heintus yn fathemategol, modelau ystadegol o ddatblygiad feirysau a biofarcwyr ar gyfer effaith newid yn yr hinsawdd ar systemau amgylcheddol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dulliau Ystadegol
  • Epidemioleg
  • Modelu Mathemategol
  • Bioleg Fathemategol