Ann John

Yr Athro Ann John

Athro Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602568

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Ann gadair bersonol mewn Iechyd Cyhoeddus a Seiciatreg. Mae'n epidemiolegydd clinigol â chefndir mewn iechyd cyhoeddus ac ymarfer cyffredinol. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar atal hunanladdiad a hunan-niwed ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Hi yw Prif Ymchwilydd a Chyd-gyfarwyddwr DATAMIND, Hyb Data Iechyd Meddwl HDRUK a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Meddygol. 

Mae Ann yn arwain rhaglen ymchwil sy'n canolbwyntio ar wyddor data iechyd meddwl, gan gynnwys y Platfform Data Iechyd Meddwl Glasoed a ariennir gan MQ, Cronfa Ddata Gwybodaeth Hunanladdiad Cymru, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl a Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc. 

Mae hi'n angerddol am droi ymchwil yn bolisi ac ymarfer. Mae hi'n cadeirio Grŵp Cynghori Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar atal hunanladdiad a hunan-niwed. Mae Ann wedi cynghori nifer o raglenni ar straeon gan gynnwys Coronation Street a This is Going to Hurt. Mae Ann yn aelod o ymddiriedolwyr y Samariaid ac mae hi'n Gymrawd o'r Gyfadran Iechyd Cyhoeddus  a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Mae Ann wedi arwain ac wedi cyfrannu at nifer o adroddiadau, dogfennau polisi ac adnoddau cymunedol a gomisiynwyd gan y llywodraeth a'r GIG. Yn ystod y pandemig, bu Ann yn cyfranogi yn SAGE a TAG.

Meysydd Arbenigedd

  • • Atal hunanladdiad a hunan-niwed
  • • Anhwylderau meddwl cyffredin
  • • Iechyd meddwl ieuenctid
  • • Epidemioleg
  • • Iechyd y cyhoedd
  • • Gwyddor data poblogaeth