Mr James Witts

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987735

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
209
Ail lawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae James yn Ddadansoddwr Ymchwil gyda Chofrestr Sglerosis Ymledol y DU ym Mhrifysgol Abertawe. Enillodd James MSc a BSc o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd mae’n cwblhau cywiriadau ar gyfer Doethuriaeth a gyflwynwyd i Brifysgol Abertawe dan y teitl “Data mining patterns of receptor-drug interactions across vast biological and chemical space”. Mae gwaith ymchwil James yn canolbwyntio ar waith cyn-brosesu, dadansoddi ac integreiddio data o amrywiaeth eang o ffynonellau (gwybodeg iechyd, ystorfeydd biolegol a chemegol), ac mae ganddo brofiad o ddefnyddio offer dysgu peirianyddol i ddosbarthu neu glystyru achosion tebyg o ddata. Mae ei gyflawniadau yn y gorffennol yn cynnwys helpu i ddatblygu gwaith canfod cyffuriau system gyfan, ail-bwrpasu cyffuriau a sgrinio tocsigedd yn y corff dynol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi Data
  • Cysylltedd Data
  • Gwybodeg Iechyd