Mr Daniel King

Mr Daniel King

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data, Health Data Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data yw Daniel yn y tîm Gwyddor Data Poblogaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Yn gweithio gyda Chronfa ddata Cyswllt Gwybodaeth Ddienw Diogel (SAIL) i wella ein dealltwriaeth, a mwyafu rheoli ffactorau risg clefyd cardiofasgwlaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwyddor Data Poblogaethau
  • Epidemioleg
  • Dysgu Peirianyddol
  • Modelu a Delweddu Data