Data Science Building External Facade Up
Professor Alan Watkins

Yr Athro Alan Watkins

Athro, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513410

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
209
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Alan Watkins yn Athro mewn e-dreialon Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae ganddo gysylltiadau cryf â sawl uned yn yr Ysgol Feddygaeth, gan gynnwys Canolfan PRIME Cymru, Uned Dreialon Abertawe, HDR UK (Hyb Cymru a Gogledd Iwerddon), a Chanolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ar Iechyd a Llesiant y Boblogaeth. Mae’n Gymrawd hirsefydlog y Gymdeithas Ystadegau Frenhinol, ac ar hyn o bryd mae hefyd yn aelod arbenigol o Bwyllgor Moeseg Ymchwil Cymru 6, yn aelod o Bwyllgor Cyllid Darparu Gwasanaethau Iechyd ac Ymchwil yr NIHR, ac yn aelod o Bartneriaeth Ymchwil Methodoleg Treialon y Gweithgor Gwybodeg Iechyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Methodoleg a Chasgliadau Ystadegol
  • Dadansoddi Dibynadwyedd a Goroesiad
  • Dadansoddi ac Adrodd Data
  • Methodoleg a Dylunio Treialon Clinigol