Data Science Building External Facade Up.jpg
Dr Ting Wang

Dr Ting Wang

Darlithydd – Ymchwil Data Gweinyddol, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604071

Cyfeiriad ebost

207
Ail lawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Ting Wang yn uwch wyddonydd data ym Manc Data SAIL (https://saildatabank.com/), seilwaith data cenedlaethol yng Nghymru. Mae wedi bod yn gweithio gyda thimau amlddisgyblaethol ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat ar brosiectau ymchwil cydweithredol sy'n ymchwilio i wahanol broblemau sy'n ymwneud ag iechyd y boblogaeth, megis gwerthuso gweithdrefnau triniaeth, galw am wasanaethau a gwerthuso gwasanaethau. Mae’n  arbenigo mewn dadansoddi a chysylltedd data ar gofnodion iechyd electronig.  

Meysydd Arbenigedd

  • Cysylltedd data
  • Dadansoddi data